امردادماه

هیچ میدونید امردادماه که تقریبا تمام روزهایش دارای اسم رسمی است (برابر نوشته تقویم در وبلاگ بارباماما) نام یکی از امشاسپندان (فرشته ارجمند و مقرب اهورامزدا) و مظهر جاویدانی اهورامزدا و در جهان مینوی بخشایش ایزدی و جزای کارهای نیکوکاران است و نام موکل روز هفتم هر ماه شمسی میباشد (نقل از فرهنگ معین جلد پنجم صفحه 179) و دارای روزهایی است که برای این مملکت روز سرنوشت نام گرفته بودن و در این زمان دیگر کمتر یادی از آن روزها میشود، مثل چهارم مرداد روز مرگ رضاشاه و یا روز پنجم مرداد که برابر اخبار درگوشی روز مرگ محمد رضاشاه است و یا چهاردهم مرداد که روز جشن مشروطیت بود و یا بیست و هشت مرداد ماه که روز قیام خوانده میشد که بعدها به روز کودتای بیست هشت مرداد تغیر نام داد .

/ 0 نظر / 16 بازدید