خصوصی سازی ۳

ابتدا فرارسیدن عیدسعید فطر را به تمامی دوستان وآشنایان تبریک میگویم .

و در دنباله ی ضرب المثل  خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طائی شدن آسان بود که درخصوصی سازی ۲ نوشته بودم باید بگم هنوز گرم خوشحالی رویت هلال ماه شوال و فرارسیدن عید فطر بودم که با تلفن یکی از خانمهای شرکت که اخیرا به جرگه سهامدارن پیوسته چرتم پاره شد و عرق سرد به تمام تنم نشست.

 چون ایشان گفتند تلویزیون اعلام کرده با تصویب هیئت دولت چهارشنبه و پنجشنبه هم تعطیل شده است. من که با مکافات امروز توانسته بودم دخل و خرج اول برجی را تا حدودی راست و ریست کنم، تو فکر رفتم و پیش خودم گفتم هیئت محترم دولت حتما فکر میکنند هزینه های تمام شرکتها و موسسات در این مملکت از صندوق دولت تامین میشود که چینین مصوبه ای را تصویب میکنند. باخودم گفتم خدا عاقبت کار من رو ختم  به خیر کنه و دارم فکر میکنم باید یک تجدید نظر کلی در مورد شرکت بکنم. که اگر این چنین مصوباتی ادامه داشته باشه تا حسابی توی هچل نیفتادم، یواش یواش شرکت را جمع جور کنم و به این یکصد و اندی کارکنان آن اعلام کنم: نخود نخود هرکی رود خانه خود! به من چه ربطی دارد که زندگی شما از کارکردن در این شرکت تامین می شود ....

        

/ 1 نظر / 10 بازدید
حمید

چک های ما هم موند برای شنبه! هر چی پول نقد داشتیم ورداشتیم اومدیم دانشگاه که خرج مسابقات کنیم