مهمان یا سفرای ...

 

 من که نمیدونم چه خبره؟

 ظرف این یکی دو هفته‌ی  اخیر، سران کشور های همسایه برای یکی دو ساعت هم که شده یه سری می آیند تهران و با مقامات بلند پایه کشورمان دیدار تازه می کنند و فوری برمیگردند خونه شون. تعدادی ازآنها که اسم یا شغلشان یادم است دبیر امنیت ملی کشورهای دوست، عربستان و روسیه، آقای عبدالعزیز حکیم و پرویز مشرف ازکشورهای برادر، عراق و پاکستان و....

 راستی شما هم نمیدانید چه خبره؟     

/ 0 نظر / 17 بازدید