مهمان خدا ۲

سلام  نمیدانم خوشحال باشم یا غمگین.برابربرنامه تنظیم شده قراربودازتاریخ ۲/۸/۸۶تاروز ۱۵/۸/۸۶با تنی چند از دوستان برای دیدن نمایشگاه به چند کشور اورپائی مسافرت کنیم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 18 بازدید
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
11 پست
مهر 85
8 پست