خروسک
     
 

 

وین

 
دوشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٦

 

سلام

در پی اتفاقاتی که در چند روز گذشته برام افتاد ناخواسته موفق شدم کلیسای هفتصد ساله استفان و بخشهای از پایتخت موسیقی دنیا را دریک روز ببینم و زیر مجسمه یکی از نوابغ موسیقی دنیا موزارت در پارک موزه وین و پشت دربسته اپرای بزرگ وین و . . . عکسهای یادگاری بگیرم و از موزه ملل آنجا دیدن کنم .

دیدن وین مرا یاد سن پترزبوگ (لنینگراد) روسیه انداخت ، به راستی که این دو شهر تماما موزه است که باید فرصت داشت تمام خیابان ها و کوچه پس کوچه های آنها گشت و به هنر بکار رفته در آنها آفرین گفت .
کلیسای استفان با قدمت هفتصد ساله


اپرای بزرگ وین


مجسمه موزارت


موزه وین

 
  لینک دائم


وبلاگ فارسی

feed