خروسک
     
 

 

مهمان خدا

 
شنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٦

نیمدونم ازکدام یک از کارهام مورد رضایت خدا قرار گرفته که بازم منو بخونش دعوت کرده ، منی که تا سی چهل روز پیش اصلا توفکر رفتن حج نبودم به یک باره همه کارها ردیف شد که امسال درزمره مهمانهای خانه خدا باشم . راستی من که تو کارهای اوستا کریم مونده ام کسانی را میشناسم چندسالی است که آرزوی رفتن به حج تمتع را دارند ولی تابحال قسمتشان نشده ولی من بیک باره خیلی راحت راهی دیار وحی هستم  وحسابی مشغول کارهای مقدماتی آن هستم وفقط میتونم بگم خدایا شکرت،

دراین باره خیلی نوشتنی دارم که باید بنویسم ازکلاسهای روز جمعه ها درمسجد باب الحوائج گرفته تاپاس کردن یکی از  درس آن کلاسها که خواندن نماز درحضور روحانی کاروان و...

 
  لینک دائم


وبلاگ فارسی

feed