خروسک
     
 

 

خوب یا بد

 
شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٦

آدم این اشرف مخلوقات در این دوره کوتاه زندگیش چیزهایی را میبیند که آخر عمر بنظر من نمیتواند خوب و بدش را تشخیص بدهد، مثل روز 28 امرداد که تا نیمه اول عمر من روز قیام ملت ایران بود و در دوره باقی عمر من تا بحال روز کودتا علیه ملت ایران شده.  آیا جناب شعبان جعفری خادم ملت بود یا خائن ملت، فقط این را میدانم که بانی و موسس باشگاه مدرن ورزش باستانی بود.

و یکی از مسائل مهمی که هنوز متوجه نشدم این که آیا دکتر محمد مصدق به آقای کاشانی خیانت کرد یا آقای کاشانی پشت به مصدق کرد و بطرف دیگه رفت.

امیدوارم روزی برسد که همه روزها خوب باشند و همه آدمها مثل زمان تولد پاک باشند وصادق.

 

 
  لینک دائم


وبلاگ فارسی

feed