خروسک
     
 

 

تشکر

 
شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦

میدونم تقریبا همه کسانی که به وبلاگ من سرمیزنند حمتا ازخوانندگان وبلاگها سیماوسیامک  هستندودرمورد بیماری من آگاهنند،دیگه نمیخواهم وارد جزئیات بشم فقط لازم میدانم به همسرم که امروزسالگرد ازدواجمان است (عقدکنان) وسیما وسیامک وسامان بچه های عزیزم و . . . .  که دراین مدت واقعا گرفتار شده بودن بگم متشکرم

 
  لینک دائم


وبلاگ فارسی

feed