خروسک
     
 

 

بدون عنوان

 
یکشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٥

سلام

خیلی چیزا برای نوشتن دارم  دلم میخواد دوساعتی وقت پیدا کنم یکی دوتای آنهارا بنویسم فعلا که وقت نیست حسابی گرفتار بخش خصصوصی هستم .

نه تنها وقت کم آوردم بلکه خودم راهم کم آوردم احساس میکنم باید من باید دوتا بشم تاشاید کارهام باندازه یک آدم پرکار بشه.

ولی چون وبلاگ دوست دارم حتما دراولین فرصت خواهم نوشت 

 
  لینک دائم


وبلاگ فارسی

feed