خروسک
     
 

 

تنهائی

 
یکشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٥

یکی از بهترین نعمت های که خداوند به بندگانش عطاءکرده همین تنهائی است که هرموقع خواستن ورقه های عمل کردهاشونو تصحیح کنند و درسهای آینده زندگی شونو مرور کنند .  برند توخودشون  و به تنهائی رو بیارند.

ازخدا میخوام که مقدماتش رو برای همه دوستان وعزیزان مهیا کنه (البته نه در زندان انفرادی)

 

 
  لینک دائم


وبلاگ فارسی

feed