خروسک
     
 

 

ماه مبارك

 
دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥

سلام

سلام بر رمضان ماه بهارقرآن بر ماه مطهر ماه شير خداعلي برمناديان سحر برروزه داران

فرارسيدن ماه عبادت برتمامي خداپرستان مبارك باد

تقريبا حدود پنجاه خورده اي ماه رمضان رابخاطر دارم ازآن موقع كه وقت سحروافطار صداي توپ ميآمد همان توپي كه ميگفتن دختراوخانوم هاي بي شوهر براي رسيدن به همسر دلخواهشان به آن دخيل مي بستن منكه نميدانم  شايد هم حاجت شان بر اورده مي شدتا بتوانند باقي عمرشان بسرش غر بزنند.

 واين همه تكنولوژي جورواجور پيداشان نشده بود مردم اين همه گرفتار شروع ماه مبارك ورويت هلال ماه شوال نبودن .

منكه ماه مبارك برام آنموقع شروع ميشد كه بابام بلندگوي يدكي راديو اندريا باطري استكاني كه چند سال پيشش به پانزده تومان خريده بود ميبرود پشتبوم نصب ميكردبراي پخش اذان سحرو افطار وازفرداش روزه كله گنجيشگي را بايدبامر آقاجون بزرگ  ميگرفتيم.

حالا با اين همه لوازم جور واجورو اين همه منجم آماتورو حرفه اي هرچه جلوتر ميريم شروع ماه روزه ونماز عيد فطر نامعلوم تر ميشه خدا عاقبت مارابااين جريانات ختم به خير كند

آمين . . .

 
  لینک دائم


وبلاگ فارسی

feed