خروسک
     
 

 

نتیجه انتخابات

 
جمعه ۱ دی ،۱۳۸٥

بلاخره بعداز شش روز نتیجه انتخابات شورای شهر تهران درروز پنج شنبه منتشر شد وآقاسی این انتخابات ازروی محبت به همشهریان( بد که نام ایشان را اول لیست خودننوشته بودن)  قبول کردن که نامشان دروسط لیست باشه اجازه انتشار لیست را دادن،باز خدا همه رفته گانشان را بیامرزدوعزیزانشان رانگهدار باشد چون اگر مورد قبولشان نمیشدمعلوم نبودتا کی باید منتظربودیم و صندوق های رای چند بار باز شماری میشد.

چیزی که فکرمرامدتی است بخودمشغول کرده این است   چراتمام خبر های بحث برانگیزو مخالف دار درروزهای قبل ازتعطیلات منتشر میشود وبعداز تعطیلات هم یک موضوع دیگر تمام فکر وحواس مردم را بخودش جلب میکند که مردم موضوع قبلی را بنوعی فراموش میکنند.

شما نمیدانید چرا ودلیلش چیست.....?     

 
  لینک دائم


وبلاگ فارسی

feed